top of page
bgImage

Det er viktigere enn noen gang å få ernæringsveiledning av en fagperson med Ph.D. kompetanse !


FiLea Klinikken - Naturlig friskere


                                                                                              Om FiLea Klinikken. . . .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dr. Petar Kocic  er utdannet lege / naturopat lege ved The Institute of Natural Medisine i N.Y.  DC.  med en post Ph.D. i naturopati. Han er medlem hos Akademikerne, Den Norske Legeforening, Forskerforbundet, The California Naturopathic Doctors Ass. , Norsk Flymedisinsk Forening, Norsk Luftsportforbund, Norske Kvantemedisinere, Norges Naturterapeut Hovedorganisasjon, Norges Landsforbund av Homøpraktikere, . . . . . . . 


 Han startet FiLeaklinikken ( Org. nr : 916 068 271 ) i 2015. En av Kocics hjertesaker har vært å integrere den seriøse delen av alternativ og komplementær medisin i norsk helsevesen og bidra til å gjøre komplementær medisin kunnskapsbasert.


 De siste årene har Kocics fokus vært å utvikle FiLeaklinikken videre. FiLeaklinikken har vært, er og skal forsatt være en tverrfaglig klinikk der leger samarbeider på tvers av profesjonsgrensene for å tilby et bedre helsetilbud. Vår erfaring er at pasienter både oppsøker lege, naturopat, homeopat og akupunktør hver for seg, men at disse som regel ofte ikke snakker sammen. FiLeaklinikken samarbeider også med annen ekspertise utenfor klinikken.


 Den nye satsingen på FiLeaklinikken er å utvikle et kunnskapsbasert fagmiljø for leger med Ph.D. som ønsker å arbeide med helhetlig medisin med utgangspunkt i moderne naturvitneskapelige forskning. Vi kaller dette funksjonell medisin med kvantemedisinske undersøkelser !                                                        Funksjonell medisin !

                                                       ******************************


            Hva er funksjonell medisin ?


  Funksjonell medisin er en helhetlig helsemodell med fokus på underliggende ubalanser og involverte miljøfaktorer. Hvordan kosthold, livsstil, stress, psykiske og mentale aspekter påvirker oss - blant annet immunosystemet, hormonene vår, fordøyelsen, forbrening og livsenergi. Funksjonell medisin er en fundamental og årsaksrettet tilnærming til " moderne " helseplager som er utbredt i befolkningen.


  Funksjonell medisin tar i bruk både resultater fra den siste innen biomedisinsk forskning og eldre medisinske kunnskap. Funksjonell medisin prøver å identifisere hvorfor en sykdom oppstår. Den adesserer heller grunnleggende årsaker til sykdomen enn symptomer. Det er kjent at den samme sykdommen kan ha forskjellige årsaker og forløp. En og samme årsak kan resultere forskjellige sykdommer.                Funksjonell medisin oppfordrer aktient til å jobbe aktivt sammen med legen.

                ***********************************************************************************************************


  Å være AKTIEN er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerne at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre seg frisk, men med hjelp av kunnskap og kompetanse tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egenhånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å ta ansvar for sitt liv.

  Behovet for individuell veiledning eller oppfølging er svært varierende. Noen trenger ingen mens andre har behov for mye - du bestemmer selv. Du er unik og fortjener en unik tilnærming. Du vil få tilgang til en personlig digital helseplattform samt store både faglige og andre ressurser som vil inspirere og støtte deg gjennom prosessen. Vår intesjon er å gi deg nok kunnskap om vårt program til at du kan ta en kvalifisert beslutning for om det passer for deg. Kunnskapen tilegnet må kun  sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som  et substittut eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi anbefaler også alle å samarbeidet med både fastleger og helsevesenet underveis.

  

  Funksjonell medisin er en PERSONLIGTILPASSET, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder sammen med helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene. Funksjonell medisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon  ( IFM.org ) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA som John Hopkins og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor PERSONLIGTILPASSET MEDISIN er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden _ og hvor også EU og Norge nå mener PERSONLIGTILPASSET MEDISIN er fremtidens helsevesen.

 FiLea klinikken skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer PERSONLIGTILPASSET MEDISIN.


  Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilendringer, funksjonell medisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår eget kropp og vårt liv.


  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European  Science  Foundation (ESF), og Norske Helsedirektorate, fra *one-size-fits-all* til PERSONLIGTILPASSET MEDISIN.


  Funksjonell medisin prøver å forstå individuelle genetiske og livsstilsfaktorerbfor å så lage personlig behandlingsplan og reversere sykdomsprosesser. Den bruker behandlingmetoder og innfallsvinkler, slike som kosthold og livsstilsendringer. Urter og vanlig medisiner tar i bruk samtidig for å oppnå best mulig effekt og det opptimale funksjonsnivå.


  Etter mange års erfaring mener vi at denne kombinasjonen gir det beste utbytte - hvor du selv har kunnskp og ressurser tilgjengelig for å ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

  Pasientens kunnskap kan også føre til at pasint selv kan vurdere forbyggende tiltak når det er stor sansynlighet for å utvikle en sykom !

   Funksjonellmedisinske prinsipper kan brukes ved mange tilstander: autoimmune sykdommer, astma, allergi, sukkersyke ( D1, D2 ), hormonforsyrrelser, begynnende Parkinson sykdom, depresjon, sykdommer i tarm, tidligere stadier av demens ..................... !                                                              Kvantemedisin ?

                                                              ***********************


  Kvantemedisin representerer nå den nye generasjon medisinsk tenkning  og de nyeste teknologier innen undersøkelse og behandling.

   Kvantemedisin er i korte trekk å lese av kroppens cellekomunikasjon (kroppens informasjonssystemer), og med utgangspunkt i denne informasjonen foreta koreksjoner og balanseringen ved hjelp av avansert datastyrt teknologi. 


  Kroppen har i utgangspunktet funksjoner til å ta seg av alle sykdommer og problemer som måtte oppstå. Hver celle i kroppen har en resonansfrekvens. Et hvert organ eller fuksjon i kroppen har derfor et frekvensspekter, og disse frekvensspektrene endres når det oppstår ubalanser eller man blir syk. Alle kroppens celler består av molekyler, og cellenes bioenergetiske felt kan svekkes ved negative livsstilspåvirkninger og helseproblemer. Med "kroppens informasjonssystem" menes blant annet kroppens cellekommunikasjon og de elektromagnetiske felter ( The Living Matrix ). Med "korrigere ubalanser" menes å hente informasjon om og balansere vibrasjonsnivået i cellemembran, de molekylære svingningne, samt korrigering av den totale homeostasen. Med "ikke-invasiv behandling" menes å hente informasjon om og balansere kroppens energisystemer, uten perforering av kroppens overflater eller tilføringer peroralt. Med det mener vi at vi søker å reparere ubalanser ved å aktivre helbredende krefter. Samtidig er hensikten å gjenopprete svake eller ubalanserte energistrømmer i pasienten, som igjen selv består av energifelt.  


  Når kroppene våre utsettes for så mye påkjenninger at den totale stressmengden overskrider det vi kan tåle, greirer ikke alltid kroppen å trigge disse funksjonene. Da oppstår det ubalsanser og vi blir syke. 

  Med kvantmedisin, kan man sende frekvenser som trigger disse funksjonene direkte. Dette gir mulighet for å balansere uten bivirkninger og med meget gode resultater. Kvantemedisin er en målrettet, årsaksrettet oppfølging på kroppens egne premisser. Med kvantemedisin retter man opp kroppens ubalanser.


Kvantemedisin trigger kun kroppens egne funksjoner og man kan derfår ikke gi for mye hjelp eller gjøre skade.


  I første behandling kartlegger vi ubalanser og leter etter årsakene. Det er oftest mange årsaker som til sammen gjør at man ikke fungerer slik man ønsker. antallet behandlinger vil avhenge av ubalansens årsak og omfang, kroppens evne til å balansere seg og viljen til å gjøre nødvendige endring i livsstil. Vi har mange eksempler på at behandlingen har effekt ved å foreta nye kartlegginger.

Selve behandlingen går  ut på å lese av signalene som kroppen styrer sine funksjoner etter og å gi de signalene kroppen trenger for å fjerne ubalanser som fører til smerte, sykdom og fysisk forfall. Kroppenblir koblet til datastyrte systemer som sender elektromagnetiske signaler som kroppen forstår og svarer på. Slik forteller kroppen om mangler, stress, slitasje, ubalanse, forgiftninger, blokkeringer og stagnasjon. Det gjør den føør ubalansene er så store og mange at du merker det i form av tretthet eller andre symptomer.


  I behandlingen får cellene i kroppen de signalene de trenger for å huske hvordan de skal fungere og den hjelpen de trenger til å rette opp feil. Kroppen bestemer selv hvilken frekvens den vil benytte seg av - og sier fra når den har fått nok behandling.

Slik blir behandlingen et samarbeid med kroppen og  sinne om styrket helbred, økt vitaitet og økt  velvære.

Du vil nåk ikke oppleve at legen / terapeuten utelukkende gir deg behandling med kvantemedisinsk utstyr, men at han / hun også setter fokus på kosthold, avspenning, bevegelse og trening, miljøet rundt deg eller bruker andre naturmedisinske behandlingformer. Målet er å finne det beste for deg og for        * feltet ditt *. Fullkommen helse er en tilstand hvor du fritt kan benytte kroppen og sinne uten smerter og begrensninger til det du måtte ønsket !  


bottom of page