FILEA  EPF
 
 


 

 

Det finnes IKKE uhelbredelige sykdommer !

                                                              Velkommen  til FILEA EPF !Filea EPF er stedet der et bred utvalg av behandlere samarbeider på tvers av profesjonsgrensene for å kunne tilby et bedre og bredere helsetilbud.Vår erfaring er at pasienter både oppsøker lege,ernæringsfysiolog,homeopat,akupunktør og andre behandlingformer hver for seg men at disse ofte ikke snakker sammen.


VI BEHANDLER IKKE SYKDOMMER,MEN SYKE MENNESKER !


Vi jobber med å optimalisere kroppens indre miljø og aktivere kroppens egne helbredende prosesser,derfor ønsker vi å finne den eller de behandlingsformer som er riktig for deg personlig og som gir minst mulig komplikasjoner uten bivirkninger.Basert på intervju av klienten-pasienten og diverse test metoder setter vi opp naturmedisinsk kur.


Vi har som mål å :


* Se hele deg - ikke bare ett symptom om gangen


* Se det komplekse samspille mellom fyisiske,emosjonelle og psykiske aspekter


* Finne årsakene til sykdom,ikke bare behandle symptomene


* Søke naturlig behandling


* Bedre din livskvalitet og øke vitalenergienDIN KROPP ER ET BILDE PÅ HVEM ER DU !!!Helbredelsen er mest virksom når du forstår at disse faktorer er knyttet til din helse.Dette er en reise mot optimal helse og ikke noe som hurtig kan fikses ved et legebesøk.

Selv om du til å begynne med ikke forstår sammenheng,din nåværende helsetilstand er en kulminering av alt du har gjort ( og ikke gjort) i ditt liv.

Hver symptom kommer til utrykk pga. av en årsak.Undertrykte symptomer går dypere inn i kroppen og gjennoppstår som andre og mer alvorlige sykdommer.Sykdom utvikles når homøostasen ( likevekt) brytes,det vil si når summen av de belastninger vi blir utsatt for overskrider kroppens iboende evne til selvregulering.Vi kaller alle disse belastningene med et felles uttryk for antihomøostatiske faktorer som kan være: psykiske,genetiske,mikrobiologiske,kjemiske,fysiske..........! Det er sjelden at en enkelt faktor gjør oss syke.


Vi mennesker er ikke enheter som lever isolert i verden,du og ikke mindre eg er veldig tett knyttet til omgivelser,miljø og kosthold.


Første gang du kommer til oss har vi ca. 90 min. til rådighet!


Målet på denne konsultasjonen er å få et så helhetlig bilde av deg som mulig.Det vil si at i tillegg til å kartlegge plagene du kommer for,vil vi stille en god del spørsmål for eks.


* Sykehistorie

* Kroppslige funksjoner

* Fordøyelse

* Søvn

* Matpreferanse

* Familiehistorie


for å få en mest mulig enhetlig forståelse av deg og dine plager. Om du går på faste medisiner,ta dem enten med deg eller noter deg navnet på dem !
                                                                                                                                                                       N.D.  Petar  Kocic  Ph.D. Cand.. .


0:00/4:29